“Zonder fotografie geen impressionisme”

Als we het over kunstgeschiedenis hebben, denken we vaak aan: schilderijen, beeldhouwwerk en architectuur.
Niet zo gek, aangezien dit zeer belangrijke onderdelen van dit onderwerp zijn. Kunstgeschiedenis is een overkoepelend begrip voor de geschiedenis van alle kunstdisciplines: architectuur, beeldende kunst, theater, dans, muziek en film.
Een zeer belangrijk punt is dat deze disciplines elkaar beïnvloeden in de kunst.

Tijdens deze workshop wordt de kunstgeschiedenis breder behandeld. Dus we kijken niet alleen naar wie heeft het kunstwerk gemaakt, of uit welke periode komt het.
Maar er worden verbanden gelegd met politieke, maatschappelijke, economische en religieuze situaties. In de lessen gaan we bekijken, bespreken, bevragen en zelf maken.
Aangezien het begrijpen uit beleven voort vloeit.

De workshop bestaat uit 10 bijeenkomsten . De eerste bijeenkomst is op dinsdagochtend 12 januari 2016 van 10.00 – 12.00 uur, in ons atelier, boven het Kennemer theater in Beverwijk, 2e etage afdeling Centrum voor de Kunsten en wordt verzorgd door docente Mimi Dekker.

Kosten:
90,00 niet leden
80,00 leden

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met:
Gerda Wanders
info@lucasgildebeverwijk.nl
tel. 0251238470