Dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur

De dinsdagmorgen  wordt artistiek begeleid door

schilder/ tekenaar Henk Sentel uit Heemskerk, vanaf  2006  aan het Lucas Gilde verbonden.

Dit dagdeel van het Lucas Gilde kenmerkt zich door een ‘vrije opvatting’
van het ateliergebruik. Er wordt geen les gegeven. Bestaande vaardigheden
van leden worden waar nodig aangestuurd, om tot ‘gewenst’ betere
prestaties te kunnen komen.

Elke dinsdag is er een onderwerp om naar te werken, meestal in de vorm van
een ‘stilleven’ of er wordt ingehaakt op een actualiteit of bepaalde
kunststromingen die dan nader onderzocht worden. Ook kan er worden gewerkt naar
een ’thema’ die de begeleider of de leden inbrengen.

Impressie: